Thằng con trai bạn khuất rồi sao?
Khiến lòng tôi cũng động nôn nao
Nó đã sinh ra và đã mất
Anh mới cười vui đã rơi châu
 
Hai vợ chồng anh giọt máu tươi
Bi bô giọng nói chập chững chơi
Se sẽ bước đi đem vui đến
Lặng lẽ mồ đen để hận đời
 
Anh đã làm cha lại làm chồng
Hãy vui cho chị ấy khuây lòng
Ở đời anh ạ, còn bao nỗi
Cay đắng, buồn đau ... đạo vợ chồng
 
                   Đò Lèn, đêm 20/11/1972
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang