Còi giục!
Vội vàng xuất kích ngay
Bỗng nghe gió thoảng nức hương bay
Chàng lính đột dừng ngây ngất thưởng
Ôi! Hương cau ngát!
Quả hương say!
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang