Con Cưng lanh chanh
Nó nhanh ghê lắm
Đầu quấn băng trắng
Nó vẫn học chăm
Vừa mổ tai xong
Tỉnh mê lại học
 
Cái mồm nó đọc
Dẻo dẻo dẻo là
Nó cười ha ha
Cả trong giấc ngủ
 
Căng tin nó đủ
Thuốc ngoại hàng Tàu
Nó thuộc làu làu
Vô vàn bảng giá
 
Ghét con Cưng quá
Vì nó lanh chanh
Mắt sáng long lanh
Bán hàng dẻo quẹo
Uống thuốc đến khéo
Tằm đeo đầy tai . . .
 
Dỗm một nỗi bài
Cửu chương chưa thuộc!
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang