- A lô! Mẹ ơi! Mai con về thăm mẹ!

- Thiệt không con? Có thiệt rứa không con?

Ôi! Mẹ tôi! Ngày tháng mỏi mòn

Mới về thăm xong lại mong con về nữa!

Nhớ câu ca xưa “mẹ già tự cửa”

Vâng! Mẹ tựa tự ngàn xưa, mẹ tựa đến muôn sau

Con sắp lên ông mà mẹ vẫn xoa đầu

Vẫn nấu nước tắm cho con, vẫn kỳ lưng, gội tóc

Nghe con cảm ho, mẹ lần mò hái thuốc

Khô cháy chín chục năm ròng vẫn dào dạt thương yêu

Vẫn đầy những ngày mong nhớ cưng chiều

Nước mắt nuốt vào lòng

Mát mờ lòng dạ tỏ

Vẫn da diết nhớ con dù vừa ra khuất ngõ

Trăm ngàn lần con đi vẫn nghẹn ngào chẳng dám tiễn con

Ôi lòng mẹ đầy nguyên

Mặc trăng khuyết trăng tròn!


                                           16/12/1995

                             PHAN ĐÌNH PHƯƠNG
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang