Thôi! đành lòng vậy! Chia ly ...

Dẫu bâng khuâng, dẫu nửa đi, nửa đừng

Khúc thơ ấy có ba phần

Cho tôi, em chỉ mấy vần ấy thôi!

Nhẹ tênh như áng mây trôi

Thoảng qua như thể bao người gặp em

Con sông kia chảy êm đềm

Con thuyền kia chở dịu êm đi rồi

Sóng ngầm chỉ với mình tôi

Màu chia ly đã ngăn đôi hai dòng


                 TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang