Khi vui, vui đến nổ trời

Khi buồn, buồn đến nao người, người ơi!

Một mình, một đất, một trời

Mà mùa xuân cứ đầy vơi bao lần

Không ưu tư cũng phong trần

Không đa mang cũng đôi lần liêu xiêu!


                 TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang