Em là một ánh sao băng

Vạch màn đêm tỏa hào quang rực trời

Em là hy hữu trong đời

Em là giọt máu mãi tươi tim này

Tay em siết tấm tình say

Tay em siết tấm tình say suốt đời!


                                THI NHÂN
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang