Sáu giờ em lên xe

Năm giờ anh vụt dậy

Hình vô hồn ở lại

Hồn vô hình theo em
 

Bảy giờ em đăng đàn

Là giờ anh trăn trở

Đêm nay lạnh dễ sợ

Em quên cài áo không?


Nắng quyện gió thắm hồng

Cháy lòng chùm mận đỏ

Khắc khoải chờ em đó

Cỏ xanh xanh ước mong


Ôi thảm cỏ vẫn xanh

Mận trên cành vẫn đỏ

Nước hồ xa vẫn trong

Đào em bấm chồi xong

Đã nảy mầm tua tủa

Chỉ mình anh héo úa


Em ơi em biết không

Em đi ... Anh và thông

Đêm ngày vi vút nhớ

Eo biển lành vẫn vỗ

Tan nát bờ đá đau

 
Những ngày xa cách nhau

Biển và anh trăn trở

Em ơi em có nhớ

Tiếng sóng lòng không em?


                       THI NHÂN
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang