Nghĩ là phố xá người dưng

Trời mưa, mong chóng mưa ngừng còn đi

Rào rào ... hiên chẳng đủ che

Tôi lùi xe ... chắc chạm xe một người

Thoảng trong lời trách nhẹ thôi

Nghe quen như tiếng của người quen xưa

Quay lưng về phía trời mưa

Giật mình ... Lại gặp ngày xưa ... Giật mình!

Ngày xưa em rất vô tình

Biết đâu hạc đứng bên đình muốn bay

Bao năm ... Từng ấy ngàn ngày

Gặp em cánh hạc muốn bay về đình!

 
                 NGUYỄN ĐĂNG LUẬN
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang