Tôi nhớ vợ tôi quá

Xin được về hai ngày

Nhà tôi ở Mường Lay

Có con sông Nậm Rốm

 
Ngày kia tôi sẽ đến

Lại cầm súng được ngay

Tôi càng bắn đúng Tây

Vì tay có hơi vợ


Cho tôi đi, đừng sợ

Tôi không chết được đâu

Vì vợ tôi lúc nào

Cũng mong chồng mạnh khỏe
 

Cho tôi đi anh nhé

Về ôm vợ hai đêm

Vợ tôi nó sẽ khen

Chồng em nên người giỏi


Ngày kia tôi về rồi

Được đi đánh cái đồn

Hay được đi chống càn

Là thế nào cũng thắng


Nếu có được trên tặng

Cho một chiếc Giấy khen

Tôi sẽ rọc đôi liền

Cho vợ tôi một nửa!

              
                       Cầm Vĩnh Ui
                      (Dân tộc Thái)
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang