Núi rừng mờ xa xanh với xanh

Đường non như lưng rồng uốn khúc

Vợ ngồi lưng ngựa vợ đi trước

Chồng nắm đuôi ngựa chân theo nhanh

 
Vợ chồng xuống núi đi chợ xuân

Sương sớm còn che như lấp lối

Vó ngựa cuốn nhanh chồng ríu chân

Vợ thương ghìm cương dừng ngựa lại

 
Một dãy rừng hoa mai ướt sương

Đường xuân đưa vợ chồng xuống núi

Váy vợ phồng căng đầy gió đồng

Đuổi theo vó ngựa mỏi chân chồng

 
Vào chợ đổi hàng lấy vải muối

Mắt đưa nhìn quanh thấy rượu nồng

Chồng ghé vào hàng say mấy chén

Vợ bán mua xong dắt ngựa đến

Thấy chồng díu mắt cười nắng xuân

 
Ngả nón tu lờ đưa chồng gối

Xòe quạt bên chồng, vợ phe phẩy

Chen chân trong chợ người đi lại

Rực rỡ đường thêu, vòng bạc rung

 
Gió mát nằm lâu chưa hết say

Nâng chồng lên ngựa hàng chất đầy

Vợ đi thong thả theo sau ngựa

Về núi, tay cương chồng lỏng tay . . .
                 

                            Bàng Sĩ Nguyên
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang