Em vẫn đi về vai áo chợ

Ngậm ngùi đen trắng cõi người ta

Nào ai níu được màu mây cũ

Mà khóc đèn trăng chuyện hải hà!


                            Ái Niệm

                   Người bán bánh rong
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang