Vắt thân nuôi lá nuôi cành (*)

Hỡi ôi thân ấy biết thành mấy thân!

Hút tận cùng mạch nước lành

Nuôi mình nhựa chát, lộc xanh dâng đời

Bốn bề đất nước rạng ngời

Ơn bao gốc rễ trọn đời hy sinh

Cây cao bóng cả vẹn tình!

             PHAN ĐÌNH PHƯƠNG

           TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC
Related poetrys
Em
nhà thầu xây dựng tại đà nẵng
 
công ty xây dựng tại Đà Nẵng
 
thi công công trình tại Đà Nẵng
 

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang

 

chả cá quy nhơn