Lạ lùng một sợi ngũ âm

Độc huyền cầm! Độc huyền cầm! Đàn ơi

Tơ đồng như bắc ngang trời

Hồn non nước vọng thành lời ngân nga

 

Khúc vui đầm ấm giao hòa

Điệu buồn chùng lại giãn ra não nùng

Nỉ non chi lắm hỡi đàn

Tiếng ngân đã lặng người còn ngẩn ngơ!

 

Một dây. Chỉ vậy. Đơn sơ

Mà âm thanh chạm tận bờ tâm linh!

 

                                  PHẠM PHÁT
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang