Vẫn là chờ đợi đón đưa

Vẫn như cái thưở em vừa yêu anh

Vẫn câu hẹn nhỏ: Chúng mình ...

Đi về như bóng với hình bên nhau

Soi gương đã trắng mái đầu

Làm về cháu ngoại chạy sau đòi quà

Vui nghe cháu gọi ông bà

Mà trong ánh mắt vẫn là em anh

Cành me trước cổng vẫn xanh

Vẫn ngon biết mấy bát canh trưa hè

Ông nằm kể chuyện cháu nghe

Bà cười tủm tỉm vỗ về cả hai

Tay đưa nhát quạt rõ dài

Gió thơm và mát đến hai ba lần

Bà cười tươi lại tuổi xuân

Chờ khi cháu ngủ, nhích gần bên ông!

 

                      TRẦN HỮU TÒNG
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang