Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

 

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

Có nói yêu đâu mà chẳng rời nửa bước

Cùng chia sẻ bao nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

 

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác

Số phận chiếc này gửi gắm chiếc kia

 

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi chiếc thế đều làm nên khập khiểng

Giống nhau đấy nhưng người đời vẫn biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu!

 

Như chúng mình những lúc vắng nhau

Bước hụt hẩng, hồn nghiêng về một phía

Khoảng trống vắng cứ mỗi ngày một lớn

Đem kỷ niệm lấp bằng, đời vẫn cứ chênh vênh

 

Đôi dép vô tư, khăng khít, song hành

Chẳng thề nguyền mà không hề gian dối

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

Đắng ngọt nào cũng có mặt cả hai

 

Mãi mãi bên nhau trong suốt cuộc đời

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết

Không còn gì ôi chiếc thứ hai ơi!

 

Chỉ còn một là không còn gì hết

Không còn gì! Ôi nửa thứ hai ơi!

 

                                     - KD -
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang