Rồi thì thành vợ thành chồng

Sinh con ... tới lúc thành ông, thành bà

Người chết trẻ, kẻ chết già

Ở, đi ... bao chuyện xảy ra dưới trời!

Giàu, nghèo cũng một kiếp người

Tình yêu ai đánh mất thời đương xuân

 

Phút này... cái phút chứa chan

Em ào ạt đến lấp tràn hồn tôi!

 
                        Vũ Xuân Hoát

                                1967
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang