Xưa có vị Hoàng đế

Nhiều sáng kiến lạ kỳ

Gọi hai quan văn đến

Lệnh đêm ngày chép ghi

 

Một quan ghi tên họ

Những người thật có tài

Một quan ghi cho rõ

Ai hạnh phúc ở đời

 

Mấy tháng sau ngài thấy

Người hạnh phúc vài ba

Nhưng lại không đủ giấy

Ghi tên người tài hoa!

 
             Tadesz Rozewicz
Related poetrys
Em

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang